Read مکاشفه‌ی مؤخّر by ایوب آقاخانی Online

مکاشفه‌ی مؤخّر

ایوب آقاخانی زاده 1354 تبریز از نویسندگان مطرح و موفق نسل سوم نمایشنامه نویسان کشور است. از میان آثارش نمایشنامه های تابلوی دوم، اینجا پشت در، دونتی کوتاه برای پاییز، گیل گمش، ماه بر تک اسب پیر، امپراتور و آنجلو، رودکی جادوگر واژگان سبز، زمین مقدس، رویاهای رام نشده، مومیا، منطقه صفر، نام همه مصلوبان عیسی است. شمعدانی ها و... را می توان نام برد.او در طول دوران حرفه ای فعالیایوب آقاخانی زاده 1354 تبریز از نویسندگان مطرح و موفق نسل سوم نمایشنامه نویسان کشور است. از میان آثارش نمایشنامه های تابلوی دوم، اینجا پشت در، دونتی کوتاه برای پاییز، گیل گمش، ماه بر تک اسب پیر، امپراتور و آنجلو، رودکی جادوگر واژگان سبز، زمین مقدس، رویاهای رام نشده، مومیا، منطقه صفر، نام همه مصلوبان عیسی است. شمعدانی ها و... را می توان نام برد.او در طول دوران حرفه ای فعالیتش به عنوان نمایشنامه نویسده ها جایزه داخلی و چندین جایزه بین المللی به دست آورده و برخی از آثارش تاکنون به سه زبان زنده دنیا ترجمه شده است....

Title : مکاشفه‌ی مؤخّر
Author :
Rating :
ISBN : 9786009287895
Format Type : Paperback
Number of Pages : 72 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

مکاشفه‌ی مؤخّر Reviews