Read İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme by Serpil Sancar Online

deolojinin-serveni-yanl-bilin-ve-hegemonyadan-syleme

Yakın dönem siyaset kuramı tartışmaları içinde en ilgi çekici olanların bir kısmı kuşkusuz ki ideoloji kavramı etrafında dolaştı. Farklı kuramsal yaklaşımların ideoloji kavramına yüklediği anlam ve işlev, bu kuramların çoğu için kimlik kartı niteliğine bürünmüştür. Neredeyse, farklı toplumsal / siyasal model önerebilmek için farklı bir ideoloji anlayışı geliştirmek gerekmiYakın dönem siyaset kuramı tartışmaları içinde en ilgi çekici olanların bir kısmı kuşkusuz ki ideoloji kavramı etrafında dolaştı. Farklı kuramsal yaklaşımların ideoloji kavramına yüklediği anlam ve işlev, bu kuramların çoğu için kimlik kartı niteliğine bürünmüştür. Neredeyse, farklı toplumsal / siyasal model önerebilmek için farklı bir ideoloji anlayışı geliştirmek gerekmiştir. Bu nedenledir ki, ideoloji kavramına yüklenen farklı anlamlar, düşünsel dönüşüm ve paradigma değişmelerinin simgesi haline gelebiliyor. Görünen odur ki, "ideolojinin anlamı nedir?" sorusunun ardından hemen bir başka soru geliyor: İdeoloji tartışmalarının ideolojisi nedir?Bu kitap ideoloji kavramıyla ilişkili bilinç, hegemonya ve söylem kavramları arasında dolaşarak, ideoloji tartışmalarının ideolojik konumunu okurlara sunuyor....

Title : İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme
Author :
Rating :
ISBN : 9789755331966
Format Type : Paperback
Number of Pages : 160 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme Reviews